Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions

PROJECTES

 

* Modificació puntual núm. 4 de les Normes Subsidiàries de Planejament del terme municipal de Barberà de la Conca, per precisar la qualificació del sòl urbà i normativa:

 

 ANUNCI 

DOCUMENT COMPRENSIU

MODIFICACIÓ PUNTUAL NN.SS.

 ANUNCI APROVACIÓ INICIAL

   

 

* Modificació puntual núm. 5 de les Normes Subsidiàries de Planejament del terme municipal de Barberà de la Conca, de modificació de l'art. 141 Construccions Pecuàries:

 

 ANUNCI  

MODIFICACIÓ PUNTUAL NN.SS. ARTICLE 141 CONSTRUCCIONS PECUÀRIES

  

* Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament per la reordenació de l'àmbit de l'Hort d'en Cirera:

 

 ANUNCI  

MODIFICACIÓ PUNTUAL NN.SS.

 

*Modificació puntual per la reordenació del PP1:

         

ANUNCI 

MODIFICACIÓ PUNTUAL NN.SS.