Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > piscina

Piscina Municipal

 

TEMPORADA 2009

                                                                            

Horari: De dilluns a diumenge de les 11.00h a les 19.00h.

 

Preu Entrada:

 

Adults i nens a partir de 9 anys: 3,00 €

Nens de 6 a 8 anys: 2,50 €

Nens de fins a 5 anys gratuït.

 

Preu Abonament:

 

De temporada per adults i nens a partir de 9 anys: 45,00 €

De temporada per nens de 6 a 8 anys: 30,00 €

De temporada per nens fins a 5 anys: gratuït

Mensual per adults i nens a partir de 9 anys: 30,00 €

Mensual per nens de 6 a 8 anys: 18,00 €

Mensual per nens fins a 5 anys: gratuït

Familiar de temporada: 90,00 €

 

Els abonaments s'expidiran a la mateixa piscina, excepte el familiar que es sol·licitarà a les oficines de l'Ajuntament, aquest esta pensat per les famílies amb fills menors d'edat i hauran de portar la següent documentació:

 

1. DNI del majors de 18 anys.

2. Llibre de família.

3. En cas de família nombrosa el carnet que es acredita com a tal.

4. Resguard de l'ingrés.  

 


 

 

Nota: persones amb disminució igual o superior al 65% derivat de malaltia mental, que impedeixi la seva vida autònoma o disminució igual o superior al 75%, es reduirà la tarifa en el 50%.