Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Notícies Concessió d'Ajut de...
 

19/07/2019

[Tornar]

Concessió d'Ajut de la Diputació per la FASE III d'Estabilització del Subsòl

La Diputació de Tarragona, per Junta de Govern de 20 de juliol de 2018, va acordar concedir una subvenció nominativa del pressupost per a les obres de la Fase III d'estabilització del subsòl.

Pressupost elegible: 235.651,29€
% concedit: 68,83%
Import concedit: 162.195,00€
Aplicació pressupostària: 1010-1522-76250-01