Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Notícies Subvencions concedid...
 

20 de novembre de 2017

[Tornar]

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona - Àmbit Medi Ambient

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
ÀMBIT: SUBVENCIONS MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA
EXERCICI: 2017
 
Subvencions per al finançament de les despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.
Import concedit: 2.015,03€
 
Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.
Concepte: Manteniment
Import concedit: 2.017,87€
 
Subvencions per actuacions de protecció de la salut per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans convocatòria 2016.
Import concedit: 992,89€
 
Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany - piscina.
Import concedit: 7.651,30€