Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > municipi > turisme > Inauguracíó Ermita Sta. Anna de Montornès

SOLEMNE INAUGURACIÓ DE LA RESTAURACIÓ DE L’ERMITA. 27/07/08
 
            El passat 27 de juliol, en el XIII Aplec de Santa Anna de Montornès, es va inaugurar l’ermita restaurada, a les 7 de la tarda. Es celebrà l’Eucaristia, presidida pel Vicari Episcopal de la zona, Mn Santi Soro, i concelebren amb ell, els mossens exrectors de Barberà, Mn Josep M. Alegret, que és el que començà a celebrar el primer Aplec, Mn Pere Dalmau, rector de constantí, Mn Francesc Benet, que va restaurar anys enrera l’ermita de la Guàrdia i encarregat del Sanatuari del Tallat, Mn Isidre Torrremadé, exrector de Barberà, Mn Jaume Sanahuja de Montblanc, i el plebà, encarregat de l’ermita, Mn Albert Palacín.
 
            Era la primera vegada, després de la guerra, que es tornava a celebrar missa dintre de l’ermita. Assitiren a l’acte, representant de la Diputació de Tarragona, de l’Ajuntament de Barberà, i l’alcalde pedaní de Prenafeta. Una gran generació de Barberà, prenafeta i Montblanc, es féu present a l’Aplec. La meitat de la gent no hi va cabre a l’ermita, i seguiren la missa, des de la plaça.
 
            Feia goig l’ermita coberta amb el teixinat de fusta, amb moltes mèensules esculpides per gent voluntària i pintades amb els escuts de tots els que hi vam treballar a l’ermita.
 
            Un altar de pedra per altar, i una grossa pica de pedra, foren les úniques peces col·locades i deixades ja a l’ermita. I a fora, la Creu de terme i el nou marge de la plaça.
 
            Els cants de la Coral Flor de Lis, i el cant dels goigs al final de la Missa, van ser ben emotius en aqueste solemne diada. Es féu un piedós record per Mn Josep M. Solanes, que sempre ens havia acompanyat en els Aplecs, i feis pocs mesos que havia traspassat.
 
            Es presentà el llibre “Santa Anna de Montornès, una ermita gòtica de la Conca de Barberà”, per part dels seus autors, Joan Fuguet i Carme plaza. Es vengueren més de 100 llibres, per a pagar les despeses de les obres.
 
            Hem de donar les gràcies als professionals i als voluntaris que ha treballat tot un any fins a cobrir la teulada. A la Diputació de Tarragona i a l’Ajuntament de Montblanc, per l’arranjament del camí, al Consell Comarcal pel suport tècnic, a l’Ajuntament de Barberà pel suport en les obres i al de prenafeta per l’indicador a peu de carretera. A l’Arquebisbat de Tarragona per la seva subvenció, a tots els que ens heu fet arribar els vostres donatius i a tots els dibuixants i pintors, per la seva col·laboració amb els dibuixos i pintures exposades a l’Ermita, i de les quals ara hem fet aquest llibre. A tots, moltes gràcies.
 
Mn Albert Palacín.
 
 
Texte del llibre “Dibuixos d’ermites a l’entorn de l’ermita de Santa Anna”
De Enric Sanchez-Cid i Mn. Albert Palacín.