Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions

Piscina Municipal

 

TEMPORADA 2018

                                                                            

Horari: De dilluns a diumenge de les 11.00h a les 19.00h.

 

Preu Entrada:

 

Adults i nens a partir de 9 anys: 3,00 €

Nens de 6 a 8 anys: 2,50 €

Nens de fins a 5 anys gratuït.

 

Preu Abonament:

 

De temporada per adults i nens a partir de 9 anys: 50,00 €

De temporada per nens de 6 a 8 anys: 30,00 €

De temporada per nens fins a 5 anys: gratuït

Mensual per adults i nens a partir de 9 anys: 35,00 €

Mensual per nens de 6 a 8 anys: 20,00 €

Mensual per nens fins a 5 anys: gratuït

Familiar de temporada: 100,00 €

Abonament de 10 entrades: 20,00 €

 

Els abonaments s'expidiran a la mateixa piscina, excepte el familiar i l'abonament de 10 entrades que es sol·licitarà a les oficines de l'Ajuntament.

L'abonament familiar esta pensat per les famílies amb fills menors d'edat  (o que no hagin complert els 22 anys, sempre i quan encara formin part de la unitat familiar i no percebin ingressos). Hauran de portar la següent documentació:

 

1. DNI del majors de 18 anys.

2. Llibre de família.

3. En cas de família nombrosa el carnet que es acredita com a tal.

4. Resguard de l'ingrés.  

5. Les famílies amb fills entre els 18 i 22 anys hauran d'aportar a més certificat de convivencia, vida laboral i còpia de la declaración de la renda.


 

 

Nota: persones amb disminució igual o superior al 65% derivat de malaltia mental, que impedeixi la seva vida autònoma o disminució igual o superior al 75%, es reduirà la tarifa en el 50%.