Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > municipi > ensenyament > Preinscripcio llar infants Ralet-Ralet

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

El període de preinscipció pel pròxim curs ve donat pel departament d'educació.
 
 
 
El centre, podrà admetre nous infants a partir dels 4 mesos al llarg del curs sempre i quan es disposin de places lliures en el nivell sol·licitat.
 
Documents que cal presentar per formalitzar la matrícula:
 
·         Una fotocòpia del carnet de vacunació o Certificat Mèdic on constin les vacunes que ha rebut l'alumne. En cas de no disposar-ne, hauríeu de comentar-ho a la direcció del centre.
·         Original i fotocòpia de la pàgina del Llibre de Família on surt l'alumne.
·         Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor.
·         Quatre fotografies de mida carnet on es vegi bé la cara del nen o nena.
 
 
 
Si voleu rebre més informació podeu contactar amb nosaltres.